DİĞER DENETİM HİZMETLERİMİZ

DİĞER DENETİM HİZMETLERİMİZ


Diğer Denetim Hizmetlerimiz:

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
Ar-ge İndirim Raporu
İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımının mevzuata uygunluğuna dair rapor
TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdiki
Kurumlar Vergisi'nden İstisna Kazançlara İlişkin Tasdik İşlemleri
3568 Sayılı Yasa Ve Vergi Usul Kanunu Gereğince Tasdik Kapsamına Alınan Ve / Veya Alınacak Diğer İşlemler