Şirketimiz SERMAYE PİYASASI KURULU'ndan (SPK) Bağımsız Denetim Yetkisini Aldı.